Projekce - voda, vytápění

Typy projektů:

 • vytápění RD
 • návrh termostatických ventilů, stanovení kv a kvs hodnoty při určitém pásmu proporcionality a tlakové ztrátě ( termoregulace bytových domů a objektů )
 • kotelny na zemní plyn a propan, kaskádové kotelny
 • kotelny na tuhá paliva
 • kotelny na lehký topný olej ELTO, olejová hospodářství
 • kotelny na elektřinu ( elektrokotle, akumulační eletrické vytápění )
 • tepelná čerpadla ( dimenzování primáru - vrtu a kolektoru, dimenzování tepelného čerpadla s ohledem na výpočet tepelných ztrát, ohřev bazénu, TUV )
 • solární systémy ( ohřev TUV, bazénu, přitápění )
 • návrh a výkresová dokumentace plynovodní přípojky a plynovodního řadu
 • systémy dálkového vedení tepla, výměníkové stanice
 • možnosti kombinace více zdrojů tepla
 • hydraulika otopných soustav, dimenzování otopných soustav, těles, návrh oběhových čerpadel, třícestných a čtyřcestných ventilů, regulace
 • rekonstrukce vytápění
 • podlahové, stropní a stěnové vytápění ( kombinace s otopnými tělesy)
 • vytápění teplovzdušnými jednotkami ( plynové a teplovodní )
 • vytápění plynovými zářiči
 • porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva na základě výpočtu roční spotřeby tepla
 • návrh pojistných ventilů a expanzních nádob, doplňovací zařízení, úprava vody