Nabízíme:

- hlavní přivaděče vody do obcí
- regulační stanice, úpravny vody
- rozvody vodovodů po obcích, domovní přípojky
- závlahy sportovních
- areálů, okrasných zahrad rozvody u plastového, litěného, ocelového,
  nerezového potrubí
- venkovní kanalizace
- odlučovače ropných látek a jímek
- ochranná potrubí pro kabelové vedení
- tlakové a podtlakové kanalizace
- přečerpávací zařízení pro kanalizace