Zemní práce, zahradní jezírka, demolice

- výkopy pro kanalizace a vodovody
- záhrn a zaprosívkování potrubí- terénní úpravy včetně hutnění
- příprava povrchu pro komunikace

- demolice objektů zřízení
- kanalizačních šachet a lapolů
- vyprojektování a geometrické zaměření- zahradní jezírka
- včetně technologie