Tepelná čerpadla a solární systémy

Slunce je neomezený zdroj energie a jeho teplo je akumulováno v našem okolním prostředí. Tuto energii můžete pomocí tepelného čerpadla zdarma využít například pro vytápění Vašeho domu. Část z této akumulované energie je pomocí teplonosného media přivedena do tepelného čerpadla, kde je převedena na vyšší teplotu, vhodnou pro Váš topný systém. Díky tomuto jednoduchému principu mohou tepelná čerpadla vyrobit mnohem více energie než sami spotřebují. Ke každé spotřebované kilowathodině, kterou zaplatíte, Vám dá příroda zdarma dalších 3 - 5 kilowathodin termální energie použitelné k vytápění.

Tepelná čerpadla s odběrem tepla ze země nebo spodní vody mohou být instalována téměř všude a produkují i v nejstudenějších zimních dnech příjemné, levné a čisté teplo pro Váš dům.Teplo - z povrchu ZeměTepelné čerpadlo využívá část solární energie, která je akumulována v půdě v okolí Vašeho domu. Jeden z typů geotermálních kolektorů je proveden z plastových hadic horizontálně položených ve smyčkách pod úrovní terénu.

Země ohřívá medium protékající v kolektoru o několik stupňů a tepelné čerpadlo převádí tuto energii na teplo pro Vaše radiátory.

Tento způsob získávání geotermálního tepla nemá žádný vliv na rostliny ve Vaší zahradě.

Teplo - z vodyPokud máte na svém pozemku studnu s dostatkem spodní vody, může být také využita jako zdroj termální energie. Spodní voda se ze studny vyčerpává, v tepelném čerpadle se jí odebere teplo a ochlazená voda se pak vrátí do země ve druhé - vsakovací studni.

Pokud se rozhodnete pořídit novou studnu, získáte nejenom bezpečný a levný zdroj tepla pro vytápění vašeho domu, ale i vodu pro vaší zahradu.

Druhou možností je využití tepla z povrchové vody, kdy se například na dno rybníka či jiného vodního zdroje položí plastové hadice, pomocí kterých se teplo odebírá.

Teplo - z hloubky ZeměPro menší pozemky, kde nelze použít horizontální geotermální kolektor, je možné tímto způsobem získávat teplo z hloubky Země. Využívá se přitom faktu, že v hloubce několika málo metrů pod zemským povrchem je teplota po celý rok konstantní. Trubky geotermálního kolektoru jsou vsunuty do vrtu hlubokého 50 - 100 m a naplněny nemrznoucí směsí. Termální energie z vrtu je převáděna na vytápění stejně jako v předešlém případě.